Zbiór motywacyjnych gier szkoleniowych

Tytuł oryginału: The Big Book of Team Motivating Games. Spirit-Building, Problem-Solving, and Communication Games for Every Group

Książka zawiera opisy kilkudziesięciu gier szkoleniowych ułatwiających integrację zespołów i osiągnięcie przez nie wysokiego stopnia zmotywowania oraz wysokiej efektywności. Można je wykorzystywać w trakcie szkoleń, spotkań zespołów i w programach rozwojowych, zarówno w trakcie tradycyjnych sesji szkoleniowych, jak i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Są niezwykle użytecznym i przynoszącym wymierne efekty narzędziem dla trenerów i szkoleniowców, ponieważ:

• rozwijają kreatywność, elastyczność, umiejętności rozwiązywania problemów i przystosowania się do zmian,

• pozwalają członkom zespołu lepiej się poznać, zachęcają ich do otwartej komunikacji, nawiązania bliższych relacji interpersonalnych i przełamywania barier,

• podnoszą morale zespołu, wprowadzają do spotkań element zabawy i swobodnej atmosfery,

• wzmacniają wzajemne zaufanie, dają okazję do wymiany poglądów i doświadczeń, uczą rozumieć i uwzględniać przeciwstawne opinie,

• pomagają liderom utrwalać właściwe zachowania u członków zespołu, by utrzymać motywację na stałym, wysokim poziomie.

Każda z gier zawiera szczegółowe wskazówki dla prowadzącego i propozycje pytań do dyskusji.

 

   

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.